Over Lamboo Mediation

Lamboo Mediation is het bedrijf van MfN-registermediator Mirjam Lamboo.

mirjam in kader 2Over mij
Ik ben een betrokken mediator en iemand die snel een ontspannen en vertrouwelijke sfeer kan scheppen. Mensen voelen zich daardoor uitgenodigd om met een actieve en open houding de gesprekken in te gaan. Dat heeft een positief effect op de duur en de uitkomst van de mediation. Ik ben enthousiast, creatief en heb ik altijd veel plezier in mijn werk.

Verder houd ik ervan om gestructureerd en procesmatig te werken, heb ik snel overzicht en ben ik analytisch ingesteld. Ik merk dat het mediationproces daardoor meestal soepel verloopt en dat het de betrokkenen houvast en duidelijkheid geeft, zeker in een situatie waarin veel verwarring en onzekerheden bestaan.

Opleiding
Ik volgde een erkende MfN-opleiding tot mediator bij het Mediation Educatie Centrum in Pijnacker en kreeg in 2014 een aantekening als familiemediator. Eind 2015 volgde ik een cursus ‘Buurtbemiddeling” in Den Haag. Voor die tijd behaalde ik de diploma’s verpleegkunde A en maatschappelijk werk, en volgde ik de voortgezette opleiding Geestelijke Gezondheidszorg. Die opleidingen heb ik jarenlang kunnen inzetten in mijn beroepspraktijk.

Ervaring
Na mijn studie deed ik veel ervaring op met maatschappelijk werk. Het samenwerken met de familie en het netwerk van cliënten (systemisch werken) was daar een onderdeel van dat mij heel goed lag . Ook toen ik vervolgens een managementfunctie kreeg in de ouderen-GGZ, kon ik mijn bemiddelende rol verder ontwikkelen. Onder meer vanwege klachtafhandeling van patiënten en reïntegratietrajecten van zieke medewerkers, vanuit mijn positie als midden manager tussen directie en medewerkers. Vanaf begin 2015 leg ik mij volledig toe op mijn mediationpraktijk Lamboo Mediation. Sinds eind 2015 doe ik als vrijwillig mediator ervaring op met buurtbemiddeling, 4 uur per week, via Bemiddeling & Mediation in Den Haag.

Netwerk en registraties
Ik ben registermediator, ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN (Mediatorsfederatie Nederland) en aangesloten bij de Nederlandse Mediatorsvereniging NMv. Voor de Raad van Rechtsbijstand ben ik High Trust mediator.

MfN_RegistermediatorLogonmv#5KBLamboo Mediation is High Trust Mediator

Kwaliteitseisen
Als MfN-registermediator verplicht ik mij zich tot het voldoen aan de voorwaarden en het navolgen van de gedragsregels voor de MfN-registermediator. Zo moet ik voldoende ervaring hebben, mij verbinden aan kwaliteitseisen en mij voortdurend blijven scholen. Ik moet mij houden aan regels met betrekking tot de privacy van mijn cliënten en mijn werk valt bovendien onder de klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators van het MfN en de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators. Meer informatie over de MfN leest u op de MfN-website.