Mediation

Wel of geen mediation?
Mediation is zinvol bij nagenoeg alle conflicten en geschillen, zowel persoonlijke als zakelijke. Bij alle conflicten tussen twee of meer partijen of personen is mediation een uitstekende keuze als zij:

  • de wil hebben samen tot een toekomstbestendige oplossing te komen
  • zich daarvoor actief willen inzetten
  • zich vooraf verbinden tot geheimhouding
  • snel tot een oplossing willen komen
  • geen tijdrovende en kostbare juridische procedure willen doorlopen
  • zelf de oplossing in de hand willen houden.

Mediation is geen optie als een van de partijen niet wil meewerken aan de mediation.