Mediation, hoe gaat dat?

Mediation verloopt altijd in vier stappen/fasen. Eerst is er een kennismaking, dan wordt een mediation overeenkomst opgesteld, vervolgens vinden er enkele gesprekken plaats en tot slot wordt de eindovereenkomst ondertekend en de mediation afgesloten.

Kennismaking
Mediation start met een vrijblijvende kennismaking van een half uur. Daarin kan ik het mediationproces verduidelijken en eventuele vragen beantwoorden. Ook kunnen we met elkaar vaststellen of er een klik is. Want onderling vertrouwen is noodzakelijk bij mediation, waarin persoonlijke zaken aan de orde komen.

Mediation overeenkomst

Na de kennismaking begint de ‘echte’ mediation. Die start met het bespreken en ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin staan de spelregels voor de mediation en de kwestie(s) die onderwerp van gesprek zijn. Verder staat er een verwijzing in naar de gedragsregels en het reglement van de MfN-mediator. De voorwaarden die hierin staan worden in de mediationovereenkomst van toepassing verklaard.

Rol van de mediator
Als mediator zorg ik ervoor dat alle partijen hun verhaal kunnen doen en zich verdiepen in de belangen van de anderen, ook in die van kinderen als dit aan de orde is. Ik help u om te zoeken naar oplossingen die voor alle partijen acceptabel zijn en goed werken. Uiteindelijk beslist u zelf welke oplossingen u met elkaar kiest.

Beëindiging van de mediation
Als u samen oplossingen heeft gevonden, dan worden die aan het eind van de mediation op papier gezet. In de meeste gevallen lukt het om afspraken te maken en vast te leggen in een eindovereenkomst. Want uit onderzoek is gebleken dat tweederde van alle mediationtrajecten succesvol verloopt. Als er toch kwesties zijn die u niet via mediation hebt kunnen regelen, dan kunt u die alsnog voorleggen aan de rechter, bijvoorbeeld via een advocaat.

Duur van de mediation
Hoe lang mediation duurt, is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal zaken dat je met elkaar wilt regelen en de snelheid waarmee je het met elkaar eens wordt. Gemiddeld duurt een mediation 3 tot 6 gesprekken. De gesprekken duren steeds anderhalf uur.

Lees meer over tarief, locatie en andere praktische zaken.