Ouder wordende familieleden

Omdat bij het ouder worden meer zorg nodig is, veranderen de verhoudingen binnen een familie. Waar ouders vroeger voor de kinderen zorgden, is dat nu andersom. Dat betekent dat ouders en kinderen nu met elkaar moeten beslissen hoe die zorg eruit gaat zien. En dat leidt soms tot conflicten.

Conflicten
Wanneer de kinderen niet op één lijn zitten kunnen er conflicten ontstaan. Die conflicten kunnen gaan over wie de zorg levert, dat de één altijd helpt en de ander nooit, over de kosten van de zorg of over de verdeling van de nalatenschap. Ook het moment van opname in een verpleeg- of verzorgingshuis kan voor de één veel eerder liggen dan voor de ander en tot grote onenigheid leiden binnen een familie.

Opname
Maar ook na opname in een verpleeg- of verzorgingshuis kunnen zich situaties voordoen die tot problemen leiden. U vindt bijvoorbeeld de zorg aan uw ouder onvoldoende, er is te weinig aandacht voor specifieke wensen, er is onvoldoende privacy, of uw klacht wordt niet serieus genomen.

Mediation
Vanuit mijn jarenlange ervaring in de Ouderenhulpverlening kan ik uw familie respectvol en deskundig begeleiden bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Daarbij zorg ik ervoor dat ieders belangen en gevoelens in het oog gehouden worden, zodat u zich allemaal kunt vinden in de uitkomst.

Wilt u meer over mij weten?
Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek?