Echtscheiding

Echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis die alle partijen raakt. Op het moment dat het besluit valt, komen er veel zaken bij kijken en moeten er snel beslissingen genomen worden. Het gaat dan om zaken als:

  • verdeling van de boedel
  • financi├źn (alimentatie, verdeling van het spaargeld, pensioen)
  • wonen
  • omgang met familie en gezamenlijke vrienden.

Kinderen
Als er kinderen zijn, is er meer overleg nodig om dit goed te regelen. De echtscheiding is dan vaak ingewikkelder omdat verschillende emoties – zoals verdriet, ongeloof┬á en boosheid – een grote rol spelen.

Ouderschapsplan
Als partners gaan scheiden, blijven zij samen verantwoordelijk voor de kinderen. Wettelijk gezien is het dan ook verplicht dat de ouders samen een ouderschapsplan opstellen waarin de afspraken rondom de zorg voor de kinderen is vastgelegd.

Echtscheidingsconvenant
Indien gekozen wordt voor mediation, wordt aan het einde van een mediationtraject een echtscheidingsconvenant opgesteld. Daarin worden alle afspraken vastgelegd. Dit convenant wordt met een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding naar de rechtbank gestuurd en ingeschreven in het Register van de Burgerlijke Stand. Beide partijen zijn verplicht zich hier verder aan te houden.

Lees ook de informatie over het ouderschapsplan.