Ouderschapsplan

Ouders die scheiden, zijn verplicht om samen een ouderschapsplan op te stellen; dit geldt ook voor ouders met een geregistreerd partnerschap of ouders die ‘scheiden van tafel en bed’. Maar soms is het moeilijk om samen tot een plan te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden. Bijvoorbeeld omdat de communicatie problematisch verloopt, of omdat er zoveel emoties bij elk gesprek komen kijken dat afspraken maken moeilijk is. In dat geval kan een mediator u goed helpen.

De inhoud van het ouderschapsplan
Ouders bepalen in principe zelf wat zij in het belang van hun kind vinden en welke afspraken zij vastleggen. De wet stelt echter wel een aantal minimumeisen. In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • De verdeling van zorg- en opvoedingstaken, het recht en de verplichting tot omgang met het kind.
  • De manier waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot hun kind en het vermogen van hun minderjarige kind(eren).
  • De kosten van de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen.

Meer lezen
Meer informatie over echtscheiding.