MfN-register

MfN (Mediatorsfederatie Nederland) is het kwaliteitsregister van mediators in Nederland. Kiest u voor een MfN-registermediator, dan weet u zeker dat de mediator voldoet aan de kwaliteitseisen en werkt onder de vastgestelde condities van het register.  Ook weet u dan dat u een door de Rechtspraak erkende mediator kiest.

Stichting Kwaliteit Mediators
De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, deze titel mogen voeren.

Kwaliteitseisen
Een MfN-registermediator voldoet aan de opgestelde kwaliteitseisen wanneer hij of zij onder andere voldoende mediations verricht en voldoet aan de permanente educatieverplichting. Om kwaliteit te toetsen vindt eens in de drie jaar een intercollegiale toetsing (een ‘peer review’) plaats. Kiezen voor een MfN-registermediator is dus kiezen voor kwaliteit.

Website MfN
Neem zelf een kijkje op de website van de MfN.

MfN_Registermediator