Familieconflicten

Wanneer de familieband op wat voor manier dan ook beschadigd raakt, leidt dit vaak tot grote spanningen en emoties. Beide partijen vermijden vaak lange tijd alle contact met elkaar. En dan wordt het steeds moeilijker om weer contact met elkaar te zoeken.  Er is immers veel gebeurd, en u bent bang dat de ander het niet zal begrijpen of er is nog heel veel uit te leggen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om ruzie tussen (schoon)ouders en kinderen, tussen grootouders en kleinkinderen of tussen kinderen onderling. De ruzies kunnen gaan over de verdeling van een erfenis of de zorg voor een familielid.

Mediation bij familieconflicten
Lamboo Mediation kan u helpen om de familieconflicten op te lossen en de relaties te herstellen. Onder professionele en respectvolle leiding voert u één of meerdere gesprekken met elkaar.

Oplossingen en afspraken
Daarbij zoekt Lamboo Mediation met u naar oplossingen die voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Als mediator houd ik rekening met de gevoelens en wensen van alle partijen en geef ik begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen en het maken van afspraken.

Wilt u meer over mij weten?