Arbeidsconflicten

Werk is voor ons allemaal belangrijk. Het geeft betekenis aan ons leven en het bepaalt mede ons zelfbeeld. Het is een bron van inkomsten en een kans op professionele  ontwikkeling. Daarnaast heeft werk ook een sociale dimensie. We brengen veel tijd door op ons werk, ontmoeten er collega’s en maken van alles met elkaar mee.

Slechte werksfeer
Als relaties op het werk verstoord raken grijpt dat diep in. Als er niets gebeurt om de relatie tussen partijen te verbeteren, kan de sfeer ernstig verslechteren, waardoor het lastig wordt om het werk te doen. Negatieve gevoelens, problemen met concentratie, slechte communicatie en gebrek aan energie en werklust kunnen dan het gevolg zijn. Uiteindelijk kan het zelfs zo zijn dat een van beide partijen thuis zit.

Weer in overleg
Lamboo Mediation kan u helpen om samen een oplossing te vinden. Onder deskundige leiding kan de vastgelopen communicatie weer worden omgezet in overleg met oog voor elkaars en de eigen belangen. Soms met nieuwe inzichten en afspraken als gevolg, zodat u weer samen verder kunt. Soms ook met beëindiging van de arbeidsrelatie, maar dan wel wederzijdse acceptatie, financieel haalbare afspraken en een aan beide kanten passend integer afscheid.

Co-mediation
Twee mediators horen, zien en weten meer dan één mediator. Ze zorgen voor scherpte tijdens het hele proces. Dat komt de kwaliteit van de mediation ten goede. Om die reden werk ik bij arbeidsconflicten bij voorkeur samen met een tweede mediatior. Voor u blijven de kosten bij co-mediation gelijk.